субота, 29 жовтня 2011 р.

Щодо незаконності Директив Ющенка, виданих ним у 2008 роціУ 2008-2009 році на території України діяла Конституція України в редакції 2004 року (тобто із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV).
Відповідно до даної редакції Конституції України Президент України втратив повноваження здійснювати державне регулювання в сфері економічної та зовнішньоекономічної діяльності. Згідно п.3 ч.1 ст.106 Конституції України Президент був уповноважений лише представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, вести переговори та укладати міжнародні договори України.
Відтак, всі директиви Ющенка на переговори з російською стороною щодо газових питань (щодо газового посередника, щодо тарифів і т.п.), які були затверджені трьома указами Президента України у 2008 році, є затвердженими у непередбачений Конституцією та законами України спосіб. Простіше кажучи, вони є незаконними.
Таким чином, президент Ющенко перевищував свої повноваження на той час, безпосередньо втручаючись у сферу тарифної політики НАК Нафтогаз.

Справка:
Конституція, Закон  вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР
Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу  в  міжнародних  відносинах,  здійснює керівництво  зовнішньополітичною    діяльністю    держави,    веде переговори та укладає міжнародні договори України;
Згідно Конституції співробітництво у газовій сфері аж ніяк не є сферою повноважень президента України.