вівторок, 25 жовтня 2011 р.

Оцінка доказів обвинувачення

У відповідності до ст. 65 КПК України доказами у кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Кожен доказ в кримінальному процесі повинен мати такі властивості, як відносність та допустимість. Допустимість доказу означає законність джерела, засобу і процесуального порядку його одержання. Законом встановлені умови визнання доказу допустимим:- доказ повинен бути отриманий належним суб'єктом, який має право проводити процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів;- доказ повинен бути отриманий з належного процесуального джерела (ч.2 ст. 65 КПК України). До них відносяться: показання свідка, показання потерпілого, показання підозрюваного, обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій та інші документи.
Доказ повинен бути отриманий належним процесуальним засобом (ст. 66 КПК України). Кримінально-процесуальна форма строго визначає засіб одержання доказів, невиконання якого призводить до порушення принципу законності кримінального судочинства, а отже, і до скасування винесеного по справі рішення.
При збиранні доказів повинен дотримуватися встановлений порядок провадження процесуальної дії, яка використовується в якості засобу одержання доказу.
У відповідності до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Пленум Верховного Суду України в п. 19 постанови №9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя ” від 01.11.96 відзначив, що докази повинні визнаватися отриманими незаконним шляхом, наприклад, тоді, коли їх збирання та закріплення здійснене або з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини і громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законодавством порядку, або не вповноваженою на те особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними нормами.
Проаналізувавши матеріали справи, захист приходить до висновку, що переважна більшість, так званих доказів обвинувачення не відповідають вимогам закону або за формою, або за джерелом походження, або за змістом.

1. На думку обвинувачення, одним із доказів, що підтверджують неправомірність дій Тимошенко Ю.В. є «Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки» (а.с. 159-160 т.4) (далі - Директиви).
Даний документ був оглянутий згідно протоколу 18.04.2011 року (т. 4 а.с. 161). Але до матеріалів справи було приєднано документ, який, згідно постанови про приєднання до кримінальної справи документів (т. 4 а.с. 163), було оглянуто 17.04.2011 року. Тобто, або до постанови про приєднання до кримінальної справи документів (т. 4 а.с. 163) слідчим внесено завідомо неправдиву інформацію, або в матеріалах справи відсутній документ, а саме протокол огляду документу від 17.04.2011 року.
Крім того, у судовому засіданні 05.09.11 було допитано у якості свідка Лівінського М.О., який повністю виключив можливість виготовлення документу, який міститься в матеріалах справи (а.с. 159-166, т. 4) у КМ України та власноручне підписання його Тимошенко Ю.В. Зокрема, Лівінський М.О. однозначно заявив, що документ під назвою Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладення Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки не є актом Кабінету міністрів України. Свідок Лівінський М.О. заявив, що пред’явлений йому у судовому засіданні документ не міг готуватися в Кабінеті Міністрів України, оскільки виготовлений з численними порушеннями встановлених правил діловодства.
Крім того, свідок Лівінський М.О. однозначно ствердив, що на вказаному документі стоїть факсимільний відтиск, а не власноручний підпис Тимошенко Ю.В.
Враховуючи викладене вище, а також положення ст. 65, 66 КПК України, ст. 62 Конституції України, п. 19 постанови №9 Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.96, документ, під назвою «Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки» (а.с. 159-160 т.4) є недопустимим доказом по справі.

2. Недопустимим доказом по справі є також і протокол огляду документу від 18.04.2011 року (т. 4 а.с. 161-162),
складений старшим прокурором-криміналістом відділу криміналістики Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Псюком Р.Й. Цим протоколом процесуально оформлено огляд документу під назвою «Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки».
Так, в описовій частині протоколу огляду документу від 18.04.2011 року зазначено наступне: „У правому верхньому кутку першого аркушу міститься гриф затвердження, який складається з надпису друкованим текстом «ЗАТВЕРДЖЕНО Прем’єр-міністр України Ю.В. ТИМОШЕНКО», рукописного підпису від імені Тимошенко Ю.В. та дати «від 19 січня 2009 р.», в якій число та назву місяця виконано рукописним текстом. Підпис виконано барвником чорного кольору, а рукописну частину дати – барвником синьо-фіолетового кольору. Підпис від імені Тимошенко Ю.В. засвідчено відтиском гербової печатки «КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ», виконаною барвником синього кольору…”
Однак, такі твердження протоколу не відповідають дійсності, адже як було зазначено раніше, на документі під назвою «Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки» стоїть факсимільний відтиск, а не рукописний підпис.
Крім того, якби навіть на цьому документі і був не факсимільний відтиск, а чийсь власноручний підпис, то твердження прокурора-криміналіста Псюка Р.Й. про те, що на документі міститься рукописний підпис від імені Тимошенко Ю.В., є вигаданими та необґрунтованими, так як висновок експертів № 3616/11-113617/11-13 за результатами проведення комплексної експертизи у кримінальній справі № 49-3151, яким ніби-то встановлено, що досліджуваний підпис в графі «Затверджено. Прем’єр-міністр України Ю.В. Тимошенко» в документі «Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки» від 19.01.09 виконаний самою Тимошенко Ю.В., був складений 20.04.2011 року, а огляд цього документу проводився 18.04.2011 року.
Дуже цікаво, яким чином прокурор Псюк Р.Й. встановив чий підпис стоїть на документі ще до того, як це було встановлено експертами? Крім того, в останньому абзаці протоколу огляду документу від 18.04.2011 року вказано: „Протокол прочитаний вголос. Все записано правильно, заяв та зауважень від понятих надходило.
Тобто, як вбачається з протоколу огляду, від понятих Кожухівського Павла Олександровича та Акуленка Антона Олеговича, в присутності яких проводився огляд документу під назвою «Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки», надходили заяви та зауваження.
Проте, тексту цих заяв та зауважень немає ні в протоколі огляду документу від 18.04.2011 року, ані в матеріалах справи, що свідчить про приховування органом досудового слідства заяв та зауважень понятих, та ще раз підтверджує незаконність протоколу, тобто його невідповідність вимогам кримінально-процесуального закону.
Враховуючи викладене вище, а також положення ст. 65, 66 КПК України, ст. 62 Конституції України, п. 19 постанови №9 Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.96, Протокол огляду документу від 18.04.2011 року (т. 4 а.с. 161-162) є недопустимим доказом по справі.

3. Обвинувачення вважає (стор. 59, 71-73 обвинувального висновку), що одним із доказів, що підтверджують розмір шкоди в сумі 194,6 млн. дол. США у даній кримінальній справі, є Довідка (проміжна) від 11.04.11 № 05/88т (т.1 а.с. 191-198) комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ «НАК Нафтогаз України» за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 року (далі – Довідка (проміжна));
Вказана Довідка (проміжна), на якій, зокрема, ґрунтується обвинувачення, не може бути визнана допустимим доказом у справі з огляду на допущення під час її складання та отримання численних грубих порушень норм чинного законодавства та з огляду на її численні недоліки, зокрема:
- перевірка проводилась та оформлялась не у відповідності до норм чинного законодавства;
- перевірка проводилась не встановленими слідством особами;
- результати перевірки оформлені не у встановлений законом порядку;
- висновки довідки є перекрученими, не відповідають дійсності та свідомо тлумачаться виключно на користь обвинувачення, оскільки зроблені на підставі окремо відібраних із усього загалу документів, без будь-якого дослідження ситуації в цілому, що повністю підтверджується офіційними документами цивільного позивача (звіт НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік) та іншими доказами.Вказана перевірка, як зазначено у Довідці (проміжній) проводилась на виконання доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 30.03.11 № 244 «Таємно», зміст якого нікому не відомий та не досліджувалось під час провадження у даній кримінальній справі. Крім того, перевірка проводилась не встановленими слідством особами.Так, відповідно до свідчень членів робочої групи комісійної перевірки, які нібито здійснювали перевірку та складали наведенні вище довідки, наприклад, свідчення заступника начальника відділу методології ціноутворення департаменту цінової політики та цінового регулювання Мінекономіки Климовича І.Ю. (а.с 47 т.10), директора Юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Винокурова В.В. (а.с.28-32 том. 10) вбачається, що Програму-Робочий план комісійної перевірки НАК «Нафтогаз України» було затверджено заступником Голови ГКРУ Управління Рубан Н.І.,», а саму Довідку (проміжну) було надано на єдиному засіданні робочої групи у кабінеті заступника Голови Рубан Н.І., яку ними було просто підписано. Свої показання свідки підтвердили і в судовому засіданні. Вказані свідчення дають підстави стверджувати, що Довідка (проміжна) складалась безпосередньо не робочою групою, а перевірка та оформлення її результатів проводилась не встановленими слідством особами за участю тодішнього заступника Голови ГКРУ України Рубан Н.І., хоча вона не була включена до складу робочої групи та не значилася головою даної робочої групи.
Крім того, результати перевірки оформлені не у встановленому законом порядку. Враховуючи положення ст.ст. 8, 10, 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» та Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою затвердженого Постановою КМ України від 20.04.96 № 550 у повноваженнях контрольно-ревізійної служби не передбачено проведення комісійних перевірок, а відповідно до пп. 35-44 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою результати перевірок оформлюються актом. Складання довідки у таких випадках не передбачено.
Крім того, згідно вказаних положень під час перевірки встановлюються винні особи, якщо виявлені порушення та за результатами надсилаються вимоги про її усунення. Як відомо в довідці не зазначено осіб, які вчинили наведені в ній порушення та не направлено вимоги про усунення цих порушень.
Враховуючи викладене вище, а також положення ст. 65, 66 КПК України, ст. 62 Конституції України, п. 19 постанови №9 Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя ” від 01.11.96, вважаю, що Довідка (проміжна) від 11.04.11 № 05/88т комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ «НАК Нафтогаз України» за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 року (т.1 а.с. 191-198) є недопустимим доказом у справі та таким, на який суд не може посилатися у вироку.
4. Наступним доказом, який на думку обвинувачення (стор. 59, 71-73 обвинувального висновку), підтверджує розмір шкоди в сумі 194,6 млн. дол. США у даній кримінальній справі, зазначено: Загальна довідка комісійної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК Нафтогаз України» (а.с. 100-125 т.13) (далі – Загальна довідка).
Однак, вказана Загальна довідка не може бути визнана допустимим доказом у справі з огляду на допущення під час її складання та отримання численних грубих порушень норм чинного законодавства та з огляду на численні її недоліки, зокрема:
- перевірка проводилась та оформлялась не у відповідності до норм чинного законодавства;
- перевірка проводилась не встановленими слідством особами;
- загальна довідка взагалі складана у не встановлені слідством дату та рік;
- результати перевірки оформлені не у встановленому законом порядку;
- висновки довідки є перекрученими, не відповідають дійсності та свідомо тлумачаться виключно на користь обвинувачення, оскільки зроблені на підставі окремо відібраних із усього загалу документів, без будь-якого дослідження ситуації в цілому, що повністю підтверджується офіційними документами цивільного позивача (звіт НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік) та іншими доказами, які залучаються до справи стороною захисту. Вказана перевірка, як зазначено у Загальній довідці проводилась на виконання доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 30.03.11 № 244 «Таємно» та від 11.04.11 № 480-ДСК, зміст яких нікому не відомий та вони не досліджувались під час провадження у даній кримінальній справі. Крім того, перевірка проводилась не встановленими слідством особами.
Крім того, результати перевірки оформлені не у встановленому законом порядку. Враховуючи положення ст.ст. 8, 10, 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» та Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою затвердженого Постановою КМ України від 20.04.96 № 550 у повноваженнях контрольно-ревізійної служби не передбачено проведення комісійних перевірок, а відповідно до п.п. 35-44 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою результати перевірок оформлюються актом. Складання довідки у таких випадках не передбачено.
Крім того, згідно вказаних положень під час перевірки встановлюються винні особи, якщо виявлені порушення та за результатами надсилаються вимоги про її усунення.
Як відомо в довідці не зазначено осіб, які вчинили наведені в них порушення та не направлено вимоги про усунення цих порушень.
Враховуючи викладене вище, а також положення ст. 65, 66 КПК України, ст. 62 Конституції України, п. 19 постанови №9 Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя ” від 01.11.96, вважаю, що Загальна довідка комісійної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК Нафтогаз України» (а.с. 100-125 т.13) є недопустимим доказом у справі та таким, на який суд не може посилатися у вироку.

5. Обвинувачення стверджує, що доказом розміру завданої шкоди в сумі 194,6 млн. дол. США у даній кримінальній справі, є Висновок від 21.04.2011 № 3573/11-19 (а.с. 207-213 т.1) судово-економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151 (далі – Висновок експертизи).
Але, вказаний вище Висновок експертизи, на якому, зокрема, ґрунтується обвинувачення, не може бути визнано допустимим доказом у справі з огляду на чисельні порушення норм чинного законодавства, зокрема:
- експертиза проведена з грубим порушенням ст. 197 КПК України;- експертиза проведена за даними незакінченої перевірки, тобто без будь-яких встановлених висновків;- експертиза, у якої рівень складності - «складна», проведена у найкоротші терміни (три дні) та у ній фактично продубльовано викладене у довідці (проміжній) та, навіть, з тими ж орфографічними помилками;- експертиза проведена за документами, яких станом на 18.04.11 у матеріалах справи не було взагалі, а витребовувались вони за клопотанням сторони захисту;- експертиза проведена методом співставлення, але не містить вагомих даних 2008 року, з якими відбувалось співставлення даних 2009 року, зокрема, з ключового питання - питання витрат на купівлю газу на ВТВ;- висновок експертизи є перекрученим, не відповідає дійсності та свідомо тлумачиться виключно на користь обвинувачення, оскільки зроблений на підставі окремо відібраних із усього загалу документів, без будь-якого дослідження ситуації в цілому, що повністю підтверджується офіційними документами цивільного позивача (звіт НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік) та іншими доказами.
Призначаючи експертизу для підтвердження викладеного у Довідці (проміжній), складеній за результатом перевірки, слідчим не було всебічно, повно та об’єктивно розглянуто та взято до уваги всі обставини, а саме: правильність складання вказаної довідки, відповідність її та проведеної комісійної перевірки нормам закону, що регулює проведення вказаних перевірок та викладення їх результатів, обсяг перевірних документів кожним членом робочої групи та складання ним своїх висновків за результатами перевірки.
Крім того, експертиза проведена з грубим порушенням ст. 197 КПК України.
Так, відповідно до ст. 197 КПК України при призначенні і проведенні експертизи обвинувачений має право: заявити відвід експертові; просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб; просити про постановку перед експертизою додаткових питань; давати пояснення експертові; пред'являти додаткові документи; ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком експерта після закінчення експертизи; заявляти клопотання про призначення нової або додаткової експертизи. Обвинуваченому за його клопотанням слідчий може дозволити бути присутнім при проведенні експертом окремих досліджень і давати пояснення. Слідчий повинен ознайомити обвинуваченого з постановою про призначення експертизи і роз'яснити йому його права, встановлені цією статтею, про що складається протокол з додержанням вимог статті 85 цього Кодексу.
В порушення зазначених вище норм КПК України, Тимошенко Ю.В. не було навіть повідомлено про призначення вказаних експертиз, що повністю виключило можливість реалізації законних прав обвинуваченим та його захистом.
Зазначене безапеляційно свідчить про недотримання встановленого законом порядку отримання доказів у справі.
Згідно ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» - «Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства». Тобто, експертиза проводиться експертом одноособово.
Згідно ч. 3 п. 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Мінюсту України від 30.12.2004 року № 144/5) (надалі - Інструкція) - «Комісійна експертиза проводиться двома чи більшою кількістю експертів».
Згідно ч. 4 п. 1.2. вищезгаданої інструкції – «Експертиза, для вирішення питань якої необхідні знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною».
18.04.2011 року ст. слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України Нечвоглодом О.А. було винесено постанову «Про призначення економічної експертизи» (т. 1 а.с. 201-202). Згідно резолютивної частини цієї постанови слідчим було призначено по справі «проведення комплексної економічної, автотоварознавчої експертизи».
Згідно ч. 2 ст. 196 КПК України, при необхідності проведення експертизи слідчий складає мотивовану постанову. В порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, слідчий в постанові від 18.04.2011 року (т. 1 а.с. 201-202) не зазначив, чому ним було призначено саме «комплексну економічну, автотоварознавчу експертизу» та для вирішення яких питань необхідні знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань.
Згідно п. 135 Інструкції, «До числа основних завдань автотоварознавчої експертизи належать визначення ринкової вартості дорожніх транспортних засобів (далі - ДТЗ), їх складових, а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю ДТЗ унаслідок пошкодження останнього». В постанові слідчого від 18.04.2011 року немає жодного слова про дорожні транспортні засоби, або їх пошкодження, а Тимошенко Ю.В. не інкримінується викрадення або пошкодження дорожніх транспортних засобів.
Згідно тексту постанови від 18.04.2011 року про призначення експертизи, слідчий надіслав експертам для проведення експертизи «Довідку (проміжну) комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період 01.01.08 по 31.12.10 років та матеріали кримінальної справи № 49-3153 у 12 томах.» (т. 1 а.с. 202). Але, згідно супровідного листа слідчого № 17/1/1-3151 від 18.04.2011 року на адресу директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз було направлено лише «постанова про призначення експертизи на 2-х аркушах, довідка (проміжна) комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» за період 01.01.08 по 31.12.10 років». (т. 1 а.с.200). Згідно цього ж листа, «Матеріали кримінальної справи № 49-3151, необхідні для проведення зазначеної експертизи будуть надані додатково, після узгодження із експертом.» (т. 1 а.с. 200). В подальшому в матеріалах справи відсутні будь які погодження між слідчим та експертами стосовно надання необхідних для проведення експертизи матеріалів кримінальної справи. Тому незрозуміло, яким чином та на підставі чого до експертів потрапили інші, окрім постанови та довідки (проміжної), матеріали, зазначені у абз. 3 Висновку № 3573/11-19 судово-економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151 (т.1 а.с. 209 ), зокрема:
- директива делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки;- витяг з стенограми засідання Кабінету міністрів України від 19.01.2009 року;- протокол № 3 засідання Кабінету Міністрів України від 19.01.2009 року;- контракт № КП від 19.01.2009 року, укладений між ВАТ «Газпром (Москва, Російська Федерація) та НАК «Нафтогаз» Україна (Київ, Україна) купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках;- контракт № ТКГУ від 19.01.2009 року, укладений між ВАТ «Газпром (Москва, Російська Федерація) та НАК «Нафтогаз» Україна (Київ, Україна) про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки;- контракт від 14.03.2008 № 14/198/08, укладений між НАК «Нафтогаз України» та компанією ROSUKRENERGO AG;- договір від 17.12.2008 № 118-438 про передачу природного газу для виробничо-технологічних цілей, складений НАК «Нафтогаз України» з ДК «Укратрансгаз». Виходячи з вищенаведеного, експертами досліджувались матеріали, які в установленому законом порядку до них не надходили.
Згідно матеріалів справи на адресу експертів 19.04.2011 року старшим прокурором-криміналістом відділу криміналістики Генеральної прокуратури України Псюком Р.Й. 19.04.2011 року згідно супровідного листа № 17/1/2-49-3151-10 від 19.04.2011 року (т. 1 а.с. 206) «у додаток до раніше направлених матеріалів для проведення економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151» додатково були направлені наступні документи:
1) акт від 21.08.2010 № 05-21/122 на 284 арк.;2) висновок на заперечення до акту ревізії від 21.08.2010 на 105 арк.;3)дані про надходження природного газу по договору № КП від 19.01.2009 на 1 арк.;4) аналіз прибутковості договорів за 2009 рік на 4 арк. Згідно тексту висновку № 3573/11-19 судово-економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151 (т.1 а.с. 209-213 ) експертами досліджувались саме оригінали акту Голов КРУ ревізії окремих фінансово-господарської діяльності ПАТ НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2008 по 01.03.2010 від 21.08.2010 № 05-21/122 на 284 арк. та висновку на заперечення до акту ревізії від 21.08.2010 на 105 арк., В матеріалах кримінальної справи № 49-3151 такі документи як акт від 21.08.2010 № 05-21/122 на 284 арк. та висновок на заперечення до акту ревізії від 21.08.2010 на 105 арк. в оригіналах відсутні і джерело їх походження - невідоме.
Тобто, інформація, яка міститься в супровідному листі прокурора № 17/1/2-49-3151-10 від 19.04.2011 року (т. 1 а.с. 206) про направлення експертам оригіналів акту Голов КРУ ревізії окремих фінансово-господарської діяльності ПАТ НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2008 по 01.03.2010 від 21.08.2010 № 05-21/122 на 284 арк. та висновку на заперечення до акту ревізії від 21.08.2010 на 105 арк., а також у висновку № 3573/11-19 судово-економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151 (т.1 а.с. 209 ) – не відповідає дійсності.
В розпорядженні органів досудового слідства були лише копії зазначених вище документів, які були отримані на запит ГПУ з КРУ згідно супровідного листа від 19.04.2011 року (т. 5 а.с. 2).
Як вбачається з матеріалів справи, не дивлячись на те, що копії даних документів були надіслані на адресу ГПУ 19.04.2011 року (т. 5 а.с. 2) (інформація про дату отримання копій документів в матеріалах справи відсутня), оглянуті слідчим вони були лише 28.04.2011 року (т.5 а.с.292), а приєднані до матеріалів справи лише 04.05.2011 року (т. 5 а.с. 298).
З наведеного вище вбачається, що слідчий не мав права 19.04.2011 року, тобто до того, як вони були оглянуті 28.04.2011 року та приєднані до матеріалів справи 04.05.2011 року, направляти експертам копії акту ГоловКРУ ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2008 по 01.03.2010 від 21.08.2010 № 05-21/122 на 284 арк. та висновку на заперечення до акту ревізії від 21.08.2010 на 105 арк. Тим більше, слідчий не міг направити експертам оригінали даних документів, так як їх не було в його розпорядженні а експерти не могли досліджувати оригінали, як це зазначено у висновку експертизи.
Згідно супровідного листа № 17/1/2-49-3151-10 від 19.04.2011 року старшим прокурором-криміналістом відділу криміналістики ГПУ Псюком Р.Й. «У додаток до раніше направлених документів для проведення економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151» було направлено «протокол та матеріали виїмки, проведеної у НАК «Нафтогаз України» 19.04.2011 року», які, згідно відмітки, були отримані експертами 19.04.2011 року (т. 1 а.с. 205).
Згідно тексту висновку експертизи № 3573/11-19 від 21.04.2011 року, згадані вище документи досліджувались експертами. (т.1 а.с. 209 ).
Згідно протоколу огляду від 29.04.2011 року (т. 7 а.с. 181), вилучені 19.04.2011 року у НАК «Нафтогаз України» документи були оглянуті слідчим лише 29.04.2011 року і визнані документами та приєднані до матеріалів справи також 29.04.2011 року (т. 7 а.с.221-225). Тобто, раніше, ніж вилучені матеріали були визнані документами, вони не могли досліджуватись експертами, а тому направлення їх прокурором в адресу експертів є незаконним, так як і дослідження їх експертами.
Згідно протоколу виїмки від 19.04.2011 року (т. 7 а.с. 4-8), виїмка документів, які згідно супровідного листа від 19.04.2011 року (т. 1 а.с. 205) були направлені експертам, проводилась 19.04.2011 року в приміщенні НАК «Нафтогаз України», за адресою: м. Київ, вул.. Б.Хмельницького, буд. 6, каб. 152 з 16 год.15 хв. по 18 год. 00 хв. (т. 7 а.с. 4). Але, враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що до КНДІСЕ дані документи потрапили після закінчення робочого дня. Як вбачається з відмітки на супровідному листі від 19.04.2011 року, вилучені 19.04.2011 року у НАК «Нафтогаз України» були отримані КНДІСЕ в той же день - 19.04.2011 року (т. 1 а.с. 205).
Враховуючи, що супровідний лист (т. 1 а.с. 205) складався старшим прокурором - криміналістом відділу криміналістики ГПУ Псюком Р.Й., який не був присутній при проведенні виїмки (т. 7 а.с. 4-8), після закінчення виїмки, тобто після 18 год. 00 хв. 19.04.2011 року необхідний був час, щоб вилучені документи потрапили спочатку до слідчого Нечвоглода О.А., який виніс постанову про проведення виїмки (т. 7 а.с. 3). Після цього, документи повинні були потрапити до прокурора Псюка Р.Й., який склав супровідного листа від 19.04.2011 року (т. 1 а.с. 205), а вже після цього документи повинні були бути спрямовані до КНДІСЕ. Враховуючи те, що проведення виїмки закінчилось 19.04.2011 року о 18 год. 00 хв., а на передачу вилучених документів, оформлення супровідних документів та їх транспортування до КНДСЕ (м. Київ, вул. Смоленська, 6 ) можна зробити висновок про те, що: або інформація про те, що вилучені 19.04.2011 року у НАК «Нафтогаз України» документи були передані до КНДІСЕ не 19.04.2011 року, як це вбачається з супровідного листа (т. 1 а.с. 205), а пізніше, що свідчить про підробку документа; або про те, що зазначені вище документи були отримані працівниками КНДІСЕ вже багато після закінчення робочого дня 19.04.2011 року, що може свідчити про їх упередженість, особисту зацікавленість та необ’єктивність.
Як вже зазначалось раніше, слідчим по справі було призначено «комплексну економічну, авто товарознавчу експертизу» (т. 1 а.с. 201-202). Але, згідно тексту Висновку експертизи, «Проведення експертизи доручено комісії експертів» (т. 1 а.с. 209 зворот), тобто, фактично, всупереч постанові слідчого, було проведено комісійну економічну експертизу. Згідно п. 127 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Мінюсту України від 30.12.2004 року № 144/5) – «Економічна експертиза включає дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій.»
В порушення вимог до проведення економічної експертизи, експерти при, так званому експертному дослідженні, обмежились лише вивченням довідки (проміжної) комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» за період 01.01.08 по 31.12.10 років. Згідно матеріалів експертизи, в розпорядженні експертів перебували: сама довідка (проміжна); матеріали справи в одному томі на 256 аркушах; акт ГоловКРУ ревізії окремих фінансово-господарської діяльності ПАТ НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2008 по 01.03.2010 від 21.08.2010 № 05-21/122 на 284 арк.; висновок на заперечення до акту ревізії від 21.08.2010 на 105 арк.; дані про надходження природного газу по договору № КП від 19.01.2009; аналіз прибутковості договорів за 2009 рік на 4 арк.; протокол виїмки на 5 арк.; документи вилучені під час виїмки на 172 арк.
Згідно абз. 5 п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Мінюсту України від 30.12.2004 року № 144/5), «Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи…», тобто, враховуючи, що постанова про проведення експертизи та частина матеріалів об’ємом близько 300 сторінок надійшли до КНДІСЕ 18.04.2011 року (т. 1 а.с. 200), то проведення експертизи повинно було б розпочатись 19.04.2011 року. Інша частина документів об’ємом більше ніж 500 стор. надійшла до КНДІСЕ, якщо вірити відмітці на супровідному листі (т. 1 а.с. 205), 19.04.2011 року, а значить вивчати їх експерти, по причинах зазначених вище, могли лише починаючи з 20.04.2011 року. Висновок же експертизи було складено та підписано експертами вже 21.04.2011 року (т. 1 а.с. 209-213).
Таким чином, виникає великий сумнів, що документи, які, начеб то були в розпорядження експертів, досліджувались ними.
Крім того, відповідно до Висновку від 21.04.2011 № 3573/11-19 судово-економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151, ним підтверджено висновки саме Довідки (проміжної) фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України»» за період з 01.01.08 по 31.12.10, в той час, як для проведення перевірки такий документ не надавався та відсутній у матеріалах кримінальної справи взагалі.
Таким чином, оскільки висновок експертизи зроблений на підставі документу, походження якого не встановлено, та відносно якого є сумнів у його існуванні взагалі, вважаю, що Висновок від 21.04.2011 № 3573/11-19 судово-економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151 (а.с. 207-213 т.1) є недопустимим доказом у справі та на нього не може ґрунтуватись обвинувачення.
Окремо хочу звернути увагу на те, що згідно матеріалів справи результати експертизи, оцінку якої було тільки що надано, були передані слідчому та отримані ним 24.04.2011 року, тобто в неділю, і більше того на Великдень. (а.с. 208 т. 1).
Відповідно до ст. 200 КПК України “Після проведення необхідних досліджень експерт складає висновок, в якому повинно бути зазначено: коли, де, ким, на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використовував та які провів дослідження, мотивовані відповіді на поставлені питання.”
Згідно з ст. 196 КПК України “При необхідності проведення експертизи слідчий складає мотивовану постанову” Вказаний доказ містить недостовірну інформацію та дані, які протирічать один одному. Згідно з Актом №3573/11-19 здачі-приймання висновку експертизи, який був складений 24.04.2011 року, постанову про проведення вказаної експертизи було складено 18.12.2011 року.
На момент складання вказаного Акту ще не наступила дата, яка вказана, як дата складання постанови про проведення експертизи, котра зазначена в Акті як підстава для проведення експертизи. Окрім того в матеріалах справи немає і не може бути вказаної постанови, оскільки дата складання її не відповідає жодній календарній даті, які мали місце до теперішнього часу. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що відповідно до Акту №3573/11-19 здачі-приймання висновку експертизи, експертне дослідження було проведено на підставі неіснуючої постанови, що суперечить нормам КПК України, а саме ст. ст. 196, 200 КПК України.
Враховуючи все вищевикладене, цей висновок є недопустимим доказом, в зв’язку з чим взагалі не може оцінюватися судом як доказ тих чи інших обставин по справі.

6. Наступним доказом обвинувачення, що, на думку прокурорів, підтверджує розмір шкоди в сумі 194,6 млн. дол. США у даній кримінальній справі зазначено Висновок від 12.05.11 № 4049/11-19 (а.с. 131-143 т.13) судово-економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151 (далі – Висновок експертизи).
Однак, вказаний вище Висновок експертизи, не може бути визнаний допустимим доказом у справі, з огляду на те, що:
- експертиза проведена з грубим порушенням ст. 197 КПК України;- експертиза, у якої рівень складності - «складна», проведена у найкоротші терміни (три дні) та у ній фактично продубльовано викладене у Загальній довідці та, навіть, з тими ж орфографічними помилками;- експертиза проведена методом співставлення, але не містить вагомих даних 2008 року, з якими відбувалось співставлення даних 2009 року, зокрема, з ключового питання - питання витрат на купівлю газу на ВТВ;- висновок експертизи є перекрученим, не відповідає дійсності та свідомо тлумачиться виключно на користь обвинувачення, оскільки зроблений на підставі окремо відібраних із усього загалу документів, без будь-якого дослідження ситуації у цілому, що повністю підтверджується офіційними документами цивільного позивача (звіт НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік) та іншими доказами.
Призначаючи експертизи для підтвердження викладеного у довідках, складених за результатами перевірок, слідчим не було всебічно, повно та об’єктивно розглянуто та взято до уваги усі обставини, а саме: правильність складання вказаних довідок, відповідності їх та проведеної комісійної перевірки нормам закону, що регулює проведення вказаних перевірок та викладення їх результатів, обсяг перевірних документів кожним членом робочої групи та складання ним своїх висновків за результатами перевірки.
Крім того, експертизи проведенні з грубим порушенням ст. 197 КПК України.
Так, відповідно до ст. 197 КПК України при призначенні і проведенні експертизи обвинувачений має право: заявити відвід експертові; просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб; просити про постановку перед експертизою додаткових питань; давати пояснення експертові; пред'являти додаткові документи; ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком експерта після закінчення експертизи; заявляти клопотання про призначення нової або додаткової експертизи. Обвинуваченому за його клопотанням слідчий може дозволити бути присутнім при проведенні експертом окремих досліджень і давати пояснення. Слідчий повинен ознайомити обвинуваченого з постановою про призначення експертизи і роз'яснити йому його права, встановлені цією статтею, про що складається протокол з додержанням вимог статті 85 цього Кодексу.
У порушення зазначених вище норм КПК України, Тимошенко Ю.В. не було навіть повідомлено про призначення вказаної експертизи, що повністю виключило можливість реалізації законних прав Тимошенко Ю.В. та її захистом.
Зазначене безапеляційно свідчить про недотримання встановленого законом порядку отримання доказів у справі.
Згідно ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» - «Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства». Тобто, експертиза проводиться експертом одноособово.
Згідно ч. 3 п. 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Мінюсту України від 30.12.2004 року № 144/5) (надалі - Інструкція) - «Комісійна експертиза проводиться двома чи більшою кількістю експертів».
Згідно ч. 4 п. 1.2. вищезгаданої інструкції – «Експертиза, для вирішення питань якої необхідні знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною».
05.05.2011 року старший слідчий в ОВС ГПУ Нечвоглод О.А. виніс постанову про призначення економічної експертизи (т. 13 а.с. 127-129). Предметом дослідження за цією експертизою повинна була бути загальна Довідка комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період 01.01.08 по 31.12.10 років.
Згідно тексту постанови від 05.05.2011 року про призначення експертизи, слідчий надіслав експертам для проведення експертизи «Довідку (проміжну) комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» за період 01.01.08 по 31.12.10 років, загальну Довідку комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період 01.01.08 по 31.12.10 років та матеріали кримінальної справи № 49-3153 у 8 томах.» (т. 1 а.с. 129).
Але, згідно супровідного листа слідчого № 17/1/2-3151-11 від 05.05.2011 року на адресу директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз було направлено лише «постанова про призначення експертизи на 3-х аркушах, довідка (проміжна) комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» за період 01.01.08 по 31.12.10 років, загальна Довідка комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період 01.01.08 по 31.12.10 років». (т. 13 а.с.126). Згідно цього ж листа, «Матеріали кримінальної справи № 49-3151, необхідні для проведення зазначеної експертизи будуть надані додатково, після узгодження із експертом.» (т.13 а.с. 126). В подальшому в матеріалах справи відсутні будь які погодження між слідчим та експертами стосовно надання необхідних для проведення експертизи матеріалів кримінальної справи. Тому незрозуміло: яким чином та на підставі чого до експертів потрапили інші, окрім постанови та довідок (проміжної та загальної), матеріали, зазначені у висновку експертизи № 4049/11-19 від 12.05.2011 року (т. 13 а.с. 133 зворот, 134), зокрема матеріали в копіях (без зазначення аркушів) на 522 арк.Згідно абз. 5 п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Мінюсту України від 30.12.2004 року № 144/5), «Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи…», тобто, враховуючи, що постанова про проведення експертизи та частина матеріалів згідно супровідного листа (т. 13 а.с. 126) надійшла до КНДІСЕ, якщо вірити відмітці на супровідному листі (т. 13 а.с. 126), 05.05.2011 року, а значить вивчати їх експерти, по причинах зазначених вище, могли лише починаючи з 06.05.2011 року. Висновок же експертизи було складено та підписано експертами вже 12.05.2011 року (т. 13 а.с. 133). Враховуючи, що 07.05.11, 08.05.11 та 09.05.11 були вихідними та святковим днями, коли експерти КНДІСЕ не працювали, на проведення експертизи, тобто на вивчення матеріалів, які надійшли на експертизу, на проведення самого дослідження та складання висновку у експертів було всього неповних три дні.Згідно Акту здачі-приймання висновків експертизи № 4049/11-19 від 12.05.2011 року (т. 13 а.с. 132) експертиза по категорії складності була кваліфікована як складна.
Згідно п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Мінюсту України від 30.12.2004 року № 144/5), «Строк проведення експертизи встановлюється, у залежності від складності дослідження, з урахуванням експертного навантаження фахівців, керівником експертної установи у межах: - 2-х місяців – щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів або складних за характером досліджень». Тобто, враховуючи, що самі експерти визначили категорію даної експертизи як «складна», то і строк її проведення повинен був бути біля двох місяців, а не двох днів.
Також, у висновку судово-економічної експертизи у кримінальній справі №49-3151 від 12.05.11 (т. 13 а.с. 133) зазначено, що експертиза проводиться за постановою від 18.04.11 старшого слідчого в особливо важливих справах ГПУ О.А. Нечвоглода про призначення судово-економічної експертизи з питань нанесення збитків НАК «Нафтогаз України» при закупівлі природного газу у ВАТ «Газпром».
Згідно зазначеної постанови О.А. Нечвоглода від 18.04.11(т. 1 а.с. 201-202) на вирішення експертизи було поставлено питання стосовно підтвердження висновків довідки (проміжної) комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» за період 01.01.08 по 31.12.10 років щодо втрати активів та нанесення збитків НАК «Нафтогаз України» в розмірі 194,6 млн. доларів.
Проте, з невідомих причин, крім зазначеного вище питання, у висновку судово-економічної експертизи у кримінальній справі №49-3151 від 12.05.11 (т. 13 а.с. 133) вирішуються ще 3 питання щодо підтвердження висновків загальної Довідки комісійної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період 01.01.08 по 31.12.10 років.
Зазначені факти свідчать про невідповідність висновку судово-економічної експертизи у кримінальній справі №49-3151 від 12.05.11 (т. 13 а.с. 133) та постанови від 18.04.11 старшого слідчого в особливо важливих справах ГПУ О.А. Нечвоглода про призначення судово-економічної експертизи з питань нанесення збитків НАК «Нафтогаз України» при закупівлі природного газу у ВАТ «Газпром» дійсним обставинам справи.
Крім того, відповідно до висновку від 12.05.11 № 4049/11-19 (а.с. 142 т.13) судово-економічної експертизи у кримінальній справі №49-3151, ним підтверджено висновки саме загальної Довідки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України»» за період з 01.01.08 по 31.12.10, в той час, як для проведення експертизи такий документ не надавався та відсутній у матеріалах кримінальної справи взагалі.
В судовому засіданні 02.09.11 Ільчук Г.П. під час допиту її в якості експерта було надано для огляду Загальну довідку комісійної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року (т. 13 а.с 100), яку, як зазначено у вказаному висновку, надано для проведення експертизи.
Оглянувши надану довідку, Ільчук Г.П. повідомила, що вказаний документ під час проведення експертизи не досліджувався. Таким чином, оскільки висновок експертизи зроблений на підставі документу, походження якого не встановлено, більш того, виникає сумнів у його існуванні взагалі, він є недопустимим доказом у справі та на ньому не може ґрунтуватись обвинувачення.
Також, згідно п. 4.11 Інструкції експерти комісії у разі згоди між собою підписують спільний висновок експертів, а у разі виникнення розбіжностей між членами комісії складається декілька висновків відповідно до позицій експертів. З огляду на те, що висновки по всіх питаннях, що були поставлені на вирішення експертизи, були підписані всіма п’ятьма експертами, то, відповідно до п. 4.11 Інструкції, вказане свідчить про вивчення ними всіх питань та про їх згоду з вказаними висновками.
Однак, у судовому засіданні 02.09.11 Ільчук Г.П. під час допиту її в якості експерта повідомила, що нею досліджувались лише питання № 3 і 4, у зв’язку з чим вона не може нічого пояснити по інших питаннях.
Вказане свідчить про те, що Висновок від 12.05.11 № 4049/11-19 судово-економічної експертизи у кримінальній справі № 49-3151 (а.с. 131-143 т.13) складений без дотримання норм чинного законодавства, а отже є недопустимим доказом у справі та на ньому не може ґрунтуватись обвинувачення.


Адвокат О.Плахотнюк
27.09.2011
Виступ в дебатах адвоката Плахотнюка О.А.
http://obkom.net.ua/media/vystup.html

Немає коментарів:

Дописати коментар